Kategorier
Forsiden

Alle innlegg av: Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær

Kreftforeningens hederspris til onkolog

I dag hadde jeg gleden av å dele ut Kreftforeningens hederspris. Det er et ærefullt oppdrag – en høythengende pris som deles ut en gang hvert år. Det er femte gang vi i Kreftforeningen deler ut en slik pris, og for første gang går den til en kreftlege.

Frykten for kreft

TNS Gallup har spurt et representativ utvalg i den norske befolkningen hvilken sykdom de frykter mest. Hele 58 prosent svarte kreft. På andreplass kom hjerte- /karsykdommer, som kun sju prosent oppga at de fryktet mest.

Har svenskene knekt koden?

PSA i blodet gir ofte falsk alarm. En høy PSA er ikke ensbetydende med at du har prostatakreft, ei heller er en lav verdi tegn på det motsatte. Nå har svenske forskere funnet en ny og lovende metode som kan gi mer presis diagnose av prostatakreft.