Kategorier

Nå er det hyggelig å jobbe i forskningsseksjonen i Kreftforeningen! Vi offentliggjør årets tildeling av forskningsmidler fra våre givere. Det gis penger til de aller beste forskerne i Norge! Nå er miljøene evaluert og snudd opp-ned og veid på finvekt. Er prosjektet godt nok? Kan personene dokumentere at de er flinke nok? Har de nok ressurser rundt seg? Vil dette prosjektet gi svar som kommer kreftpasientene til gode?

Å ja da! 40 framstående fagpersoner har plukket ut de aller beste blant de beste. Forskere rundt i vårt land har søkt oss om til sammen 529 mill. kr til sin forskning. Ca. 22 % av dette har vi å fordele. Når vi ser prosjektene det søkes for, skulle vi så gjerne hatt mer!

forsker Michael Bretthauer

Michael Bretthauer ved Kreftregisteret er en av forskerne som har fått støtte under årets tildeling. Foto:OUS-Rikshospitalet.

Vi har utrolig gode forskere i dette lille landet vårt! På en del områder er de blant de aller beste i verden. Og dette gir våre fagmiljøer innpass i ”det gode selskap” internasjonalt. Det gjør at våre kreftleger, forskere og andre behandlere er der det skjer, og tar del i den nyeste utvikling. Og de bidrar til den. Vi som får innsyn i all kreftforskningen som foregår i vårt land, er utrolig stolte over nivået på mye av denne forskningen. Vi skulle gjerne hatt mer penger å gi, og bidratt til at enda flere fikk muligheten til å nå dette høye nivået, og til å bringe forskningen framover.

Og forskningen hjelper! Overlevelsen av kreft er økt fra ca. 1 av 3 i 1980 til ca. 2 av 3 nå. Denne kurven kryper sakte men sikkert oppover. For noen kreftformer, som f. eks barneleukemi, er overlevelsen gått fra null i 1970 til omkring 80 % overlevelse nå. Tenk hva dette betyr! Tenk på foreldre og barn som må forholde seg til denne skremmende diagnosen, og som med rette kan tenke at dette skal gå bra. Det gjør det. For langt de fleste.

Samtidig ser vi at det er langt igjen på mange områder. Ett mål er selvsagt økt overlevelse, men det er også viktig at de som blir friske får et godt liv etterpå. Det er mange som sliter etter endt behandling – en behandling som har vært helt på grensen til hva man kan tåle. Optimalisert og mindre tøff behandling, og bedre tilpasning til den enkelte pasient, krever forskning. Det krever også forskning å gi de pasientene som ikke blir friske, et lengst mulig og best mulig liv med sin sykdom. Og det blir stadig flere pasienter. Hva kan vi gjøre for å unngå at så mange får kreft? Også her trengs det forskning.

Da var det rett og slett trist å lese Aftenposten torsdag, der det sto at statens forskningsfinansiering nok en gang reduseres. Det var med stor optimisme vi i Kreftforeningen konstaterte at Norge for noen år tilbake satte seg ambisiøse og tidsbestemte mål for sin forskning. Det var med tilsvarende skuffelse vi konstaterte at målene ble redusert, og det er ekstra trist at bevilgningene nå reelt sett går ned. Norge bruker minst penger i Norden og under OECD gjennomsnittet på forskning 🙁

Så får vi være glade for at privatpersoner i Norge gir penger til Kreftforeningen, slik at vi kan støtte alle de frontkjemperne for en bedre krefthverdag, som vi har rundt på Universiteter, høyskoler og sykehus! Ca. ¼ av deres virksomhet finansieres via gaver fra det norske folk, kanalisert gjennom Kreftforeningen. Det er vi mange som er glade for!