Kategorier

”Hun har ventet i seks til sju uker på beskjed om når hun får komme inn.  Jeg ringte i begynnelsen av uken. Henvisningen fra lokalsykehuset hadde ikke kommet frem. Ringte derfor sykehuset og de lovte å sende den. Det er så vanskelig når en hele tiden må purre og passe på ting. Det tok to år før de tok tak i smertene hun hadde. Så måtte hun vente seks mnd på CT. Slik har det vært,”  sier en mann som kontaktet Kreftlinjen. 

Ved Kreftlinjen får vi en del henvendelser fra pasienter og pårørende som opplever ventetiden vanskelig. Å vente, hvis man vet hvorfor man venter, virker det som de fleste aksepterer. Men, det virker som mange av de som venter, ikke riktig vet hva de venter på og at mangel på koordinering av undersøkelser og behandling gjør at ventetiden blir lang. Mange er redde og usikre på om de som styrer dette har oversikt. 

Jeg sier ikke at alle opplever situasjonen slik. Mange får god informasjon og oppfølging. Likevel er det mange som føler seg glemt og overlatt til seg selv. 

Hos Kreftlinjen kan du snakke med fagpersoner om kreft

Hos Kreftlinjen kan du snakke med fagpersoner om kreft, på telefon, mail eller chat. Foto: Hege Fantoft Andreassen

Mye av denne redselen er forårsaket av mangel på informasjon. Vi på Kreftlinjen opplever at mange, selv om de har fått informasjon, ikke har forstått den, og da er vi like langt. Kreftlinjen får også henvendelser hvor pasienter/pårørende er utrygge fordi de opplever at det er vanskelig å få kontakt med noen som kjenner til deres sak. Det er ikke rart at dette fører til unødig angst. Å få en kreftdiagnose oppleves som en trussel på livet, og da er god informasjon grunnleggende for hvordan en pasient psykisk vil takle løpet som ligger foran ham. 

En annen som kontaktet oss beskriver også ventetiden som vanskelig: 

”Nå er det sju uker siden siste operasjon, og vi måtte ringe sykehuset for å få fortgang i et møte…de sa først at vi skulle få vite hva slags type kreft det var to uker etter operasjonen, men det ble utsatt og utsatt. Det gikk fem uker. Nå venter vi på et møte for å diskutere planene videre… ” 

Høyres stortingsrepresentant Bent Høie, som leder Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, påpekte i forbindelse med et forslag om forbedring av kreftbehandling i Norge

– Pasienter skal få god helsehjelp når de trenger det. Ventetiden for behandling er økende, og antallet ventende har økt med 62.000 pasienter fra første tertial 2006 til tredje tertial 2009. 

Jeg håper dette er noe Høie og resten av Helse- og omsorgskomiteen vil jobbe for.