Kategorier

Et nytt år står for døren og mange har valgt seg sine nyttårsforsetter. Dersom du røyker så er naturligvis det å stumpe røyken det beste forsettet du kan ha for å forebygge kreft, men var du også klar over at fysisk aktivitet kan redusere risikoen for å få kreft? Det er de siste årene kommet forskning som viser at det å drive med fysisk aktivitet reduserer risikoen for flere kreftformer, blant annet tarmkreft, brystkreft og prostatakreft. I tillegg til at det er en isolert forebyggende effekt av å drive fysisk aktivitet, er det også slik at fysisk aktivitet virker forebyggende ved at det reduserer fedme og overvekt som igjen kan øke risikoen for noen kreftformer.

Det er ikke nøyaktig klart hvor mye fysisk aktivitet som skal til for å forebygge kreft. Kreftforeningen støtter anbefalingene fra Helsedirektoratet om at alle voksne bør være i aktivitet i minimum 30 minutter per dag. Barn og unge bør ha dobbel dose på 60 minutter med aktivitet per dag.

fysisk aktivitet, tautrekking

Fysisk aktivitet kan også være gøy! Foto: Hege Fantoft Andreassen

Selv om vi naturligvis er mest opptatt av hva som forebygger kreft, så er det viktig for oss å understreke at forebygging av kreft ikke er den eneste grunnen – eller nødvendigvis den viktigste – til at man skal være fysisk aktiv. Ikke glem at kroppen vår er skapt til bevegelse. I tillegg til å redusere risikoen for flere andre sykdommer som hjerte- karlidelser og diabetes 2, så gir fysisk aktivitet økt energi og overskudd for å takle hverdagens krav og mas. Fysisk aktivitet gir også trivsel, glede og mulighet for å treffe nye venner. Så hvis du fortsatt er på jakt etter nyttårsforsetter eller allerede har satt deg som mål å være mer i aktivitet i 2011, så fikk du kanskje nå noen nye argumenter for nytt aktivt år.

Riktig godt nyttår!