Kategorier

Jeg spør fra tid til annen de jeg møter om de er kjent med at alkohol øker risikoen for kreft. Da får jeg som regel ett av to svar.

Enten så svarer de: ”Ja selvfølgelig, men hva er det som ikke er kreftfremkallende, egentlig?”.
Eller: ”Nei, er det sant, skal dere ta fra oss vinen og nå da?”

Illustrasjonsbilde

Hva forteller dette oss? Er det stor usikkerhet om hva som gir økt risiko for kreft? Eller handler det om at vi ikke alltid liker å ta inn over oss det vi kan gjøre noe med selv?

Det er mye vi ikke vet om årsakene til kreft. Det betyr ikke at vi kan la være å fortelle det vi faktisk vet.

At alkohol gir økt risiko for kreft i munn, svelg, strupe, spiserør og lever, har vært kjent i flere tiår. Etter en grundig gjennomgang av nyere forskning, ble brystkreft og tykk- og endetarmskreft i 2007 lagt til den internasjonale listen over kreftformer som har sammenheng med alkoholforbruket vårt.

De siste års forskning har kommet til at alkohol selv i små mengder gir økt risiko for kreft.

I en fersk studie er det gjort anslag på hvor stor andel av krefttilfellene i åtte europeiske land som kan tilskrives alkohol. Studien kommer fram til at alkohol er årsaken til hvert tiende tilfelle av kreft hos menn. For kvinner anslås det at tre prosent av krefttilfellene skyldes alkohol. Norge var ikke med i denne studien, fordi data på tidligere alkoholforbruk ikke var tilgjengelig.

Alkoholforbruket i Norge er lavere enn i de fleste andre europeiske land. I følge statistikk fra SIRUS, har to av tre 15-16 åringer drukket alkohol. Blant voksne er det 90-95 % av oss som drikker alkohol, men vi har ikke god statistikk på hvor mye vi drikker. Omsetningen av alkohol følges imidlertid nøye og disse tallene er jevnt økende.

Vil dette om noen år gjenspeiles i kreftstatistikken? Antageligvis.

Vi kan aldri garantere oss mot kreft, men vi kan redusere vår egen risiko gjennom de valgene vi gjør. Da er hvor mye alkohol vi velger å drikke også av betydning.

Les mer om alkohol og kreft på http://www.kreftforeningen.no/forebygg/alkohol