Kategorier

I dag ble Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2011 delt ut til Sverre Heim. Prisen ble delt ut første gang i 1992. Prisvinner den gang var professor Per Magne Ueland. Etter det er prisen blitt delt ut hvert år til en norsk kreftforsker som har utmerket seg nasjonalt, så vel som internasjonalt.

Professor Sverre Heim. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Det er ingen tvil om at Kong Olav Vs kreftforskningspris rager høyt i det norske kreftmiljøet. Kandidater for prisen blir vurdert i forhold til flere kriterier. Blant annet i forhold til antall publiseringer og siteringer i vitenskapelige tidsskrifter som sier noe om betydning og nytten av forskningen. I tillegg vurderes kandidatene i forhold til miljøskaping, og hvorvidt de har lykkes å formidle sin forskning.

I tillegg til velfortjent heder og ære, samt prispenger, til prisvinner synes vi i Kreftforeningen det er spesielt flott at vi gjennom denne prisen får synliggjort at norske kreftforskere også bidrar aktivt i den globale kreftforskningen. Vinneren av Kong Olav Vs kreftforskningspris må ikke bare ha bidratt til å styrke norske kreftforskningsmiljø, vedkommende må også ha oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning.

Dette er viktig for det hender at vi i Kreftforeningen får spørsmål om at det er riktig at vi i lille Norge skal satse på kreftforskning når det forskes på dette området i land som er mye større enn oss og således har større ressurser. Svaret er klart: Ja vi må forske også i Norge! Ikke minst fordi flere norske kreftforskere er i den absolutte verdensklasse innen sitt felt. Eller som vi sier: Innen kreftforskning finnes det ikke noe norgesmesterskap, her er det kun verdensmesterskapet som teller og her kjemper norske forskere i teten i flere øvelser.

Slik sett passer det godt med å gratulere årets prisvinner av Kong Olav Vs kreftforskningspris. En av grunnene til at Sverre Heim i dag mottok prisen er at han innen sitt felt er ledende internasjonalt. Vi gratulerer med prisen, og vi i Kreftforeningen ser frem til å følge Heim sin forskning videre.

Les mer om Kreftforskningsprisen