Kategorier

Det trekkes for tiden fram hjerteskjærende pasienthistorier som illustrerer svikt i det norske helsevesen. La oss håpe at dette fører til en nødvendig skjerping av rutiner og i noen tilfeller større ydmykhet på systemnivå i helsevesenet. Men mye er utrolig bra i Helse-Norge, og  jeg har i hvert fall en god nyhet å komme med!

Martha Chekenya Engen har tidligere fått støtte av Kreftforeningen til sin forskning. Foto: Helge Skodvin

Det har nettopp vært søknadsfrist i Kreftforeningens utlysning av forskningsmidler, og vi har fått inn 261 (!) søknader om forskningsstillinger og driftsmidler fra ulike forskningsmiljøer rundt i landet. Det er søkt om 561 millioner kroner. Når ca. ¼ av midlene til kreftforskning i Norge kommer fra Kreftforeningen, sier det litt om det totale omfanget. I vårt lille land er det et utrolig engasjement for nettopp kreftforskning!

Vi antar at Kreftforeningen har ca. 130 millioner til fordeling i denne omgang, og det betyr at søkerne samlet vil få drøyt 20 % av det de søker om. Nå begynner den krevende prosessen med å vurdere hvilke søknader som er de beste i bunken…  Kreftforeningen involverer 40 fageksperter i dette arbeidet, og hver eneste søknad blir vurdert av 15 personer før man lander. I siste runden sitter 8 fageksperter og snur og veier de best kvalifiserte søkerne og deres prosjekter mot hverandre. Kun de aller beste får.

Det er en fantastisk situasjon for Kreftforeningen at det er så mange kvalifiserte søkere til våre midler! Vi har fått  en formidabel tillit fra våre mange givere til å ta ansvar for at midlene brukes på aller beste måte. Ikke en krone skal brukes feil. Min jobb hadde vært utfordrende om vi hadde fått få og middelmådige søknader, men slik er det heldigvis ikke.

Tvert imot. ’Lille’ Norge har forskere som setter godt avtrykk på det internasjonale kartet! Våre forskere publiserer i de viktigste internasjonale tidsskrifter og produserer mer enn noensinne. Kreftforeningens (dvs. givernes) midler gav et utkomme på hele 413 vitenskapelige artikler og 20 doktorgrader i 2010. Det er en fantastisk uttelling på vår investering! Forskere som Anne Lise Børressen-Dale, Harald Stenmark, Eiliv Lund og flere får internasjonale utmerkelser og betydelige midler (i åpen konkurranse med Europas beste) fra EU og andre kilder. De inviteres til å legge fram sine resultater i store internasjonale fora, og er en del av det gode internasjonale selskap.

Dette gir håp for dagens kreftpasienter, fordi klinikere og behandlere som er involvert i forskning gir bedre behandling. Og det gir håp til kommende kreftpasienter fordi det høye trykket innen kreftforskning i Norge og internasjonalt gir resultater som sakte men sikkert bedrer overlevelse og helse for kreftpasientene. Det kan være et lyspunkt i en tid med stort fokus på alt som ikke fungerer optimalt  for kreftpasienter i Norge…

Ønsker du å bidra til mer kreftforskning? Bli medlem i Kreftforeningen

Bli medlem i Kreftforeningen!