Kategorier

Private gaver til grunnforskning har i flere år blitt toppet fra Forskningsrådet med 25%. Det betyr at for hver hundrelapp som gis i gave til forskning, gir det offentlige 25 kr i tillegg – til gavemottakeren. Hvert år har det ført til ca. 15 millioner offentlige kroner ekstra til kreftforskningen som støttes av oss – det tilsvarer minst 20 forskerstillinger! Dette er en flott ordning, som gjør at effekten av våre giveres gavemidler øker, i tråd med intensjonen for ordningen!

Illustrasjonsfoto

Nå skal ordningen fjernes, etter at kreftforskningen har hatt glede av den bare noen få år. Kreftforeningen står for 25% av direktebevilgningene til norsk kreftforskning, og det offentlige gir allerede for lite til denne særdeles  viktige oppgaven. Kreftforeningens mange givere er et synlig tegn på at kreft engasjerer det norske folk! Dette bør myndighetene ta inn over seg, det er tross alt folkets vilje de skal representere. Svært mange er opptatt av at kreftforskning får gode kår i Norge.

Ikke minst på grunn av givernes gavemidler, har vi forskning i verdensklasse på nettopp kreft, i Norge. Kreftforeningen må hvert eneste år avslå glimrende søknader om forskningsmidler fra dedikerte forskere som ønsker å gjøre enda mer.

Er det da noen mening i at gaveforsterkningsordningen, som særlig kommer kreftforskning til gode, fjernes?