Kategorier

Et stort oppslag i Dagbladet i går sier at «D-vitaminmangel gir kreftalarm». Bør alarmklokkene ringe igjen?

Antakelig ikke. Den nye doktorgraden til Zoya Lagunova som det vises til, sier noe om sammenhengen mellom fedme og D-vitamin nivå: Tykke mennesker har mindre D-vitamin i blodet. Det er nyttig kunnskap i et helseperspektiv. Tykke mennesker har også mer av noen kreftformer. Det ene kan kanskje føre til det andre – men det behøver ikke være slik.

Illustrasjonsfoto. Foto: Helge Skodvin

Det foreligger flere studier som kan tyde på en sammenheng mellom vitamin-D nivå og kreftrisiko, eller en sammenheng mellom vitamin-D nivå og prognose, for de som har kreft. Det finnes også flere studier som tyder på at det ikke er en sammenheng. Dette er et forskningsfelt der det er vanskelig å få entydige svar. Hvis man skulle gjort en mer konkluderende studie, burde man delt en stor gruppe mennesker tilfeldig i to grupper, og sørget for at halvparten spiste mye D-vitaminer og den andre halvparten lite. Alle måtte følges i minst 15-20 år, før man eventuelt kunne observert en forskjell i kreftforekomst i de to gruppene. Så lenge er det vanskelig å gjennomføre dietter helt etter oppskriften (og det blir et svært langvarig forskningsprosjekt).

Da er det enklere å sammenligne grupper som (av ulike grunner) har høyt D-vitamin nivå med grupper som ikke har det, for deretter å se på kreftforekomst i de to gruppene. Da kan man måle sammenhenger. Problemet er bare at sammenhengen man eventuelt finner, ikke behøver å bety at det ene fører til det andre.

For eksempel: I Norge har vi høyt strømforbruk (til oppvarming), og svært få oliventrær. I Hellas brukes det mindre strøm, og det finnes adskillig flere oliventrær. Hadde vi ikke visst at begge deler er knyttet til klima, kunne vi trodd at høyt strømforbruk fører til få oliventrær (eller omvendt)…

Vanskeligere er det med andre sammenhenger man finner, som sammenhengen mellom vitamin D og kreft. Kanskje er det andre viktige faktorer som skiller gruppene man undersøker, som også har betydning for kreftutvikling? Det må gjøres mye forskning for å konkludere med at det ene fører til det andre, der hvor man ser en sammenheng.

Ikke desto mindre er det viktig å forske på dette, og det er flott at det gjennomføres god forskning også i Norge på dette (viktige) området. Vitamin D er et nødvendig næringsstoff, og det er hevet over tvil at for lite D-vitamin gir dårlig helse. Det er videre sannsynlig, men ikke sikkert, at UV-lys (mest sannsynlig gjennom D-vitamin) kan forebygge og forbedre symptomer på multippel sklerose (MS), type-1 diabetes og autoimmune sykdommer. Det er også mulig at vitamin D kan spille en rolle ved hjerte- og karsykdommer.

Vitamin D kan definitivt spille en rolle for å forebygge kreft. Det vet vi ikke sikkert enda, men vi heier på forskning som kan gi gode svar på dette.

Og du gjør neppe noe feil ved å ta tran daglig J