Kategorier

Fem barnehager i Tromsø blåser i både røyk og snus når arbeidsdagen starter på nyåret. De fem barnehagene, som utgjør enheten Tromsøysundet barnehager, har selv valgt å innføre en ordning med snus- og røykfri arbeidstid fra og med 1. januar 2012. De tenker helse og ønsker å være i forkant!

Illustrasjonsfoto

Det at de frivillig går over til snus- og røykfri arbeidstid i barnehagene, synes enhetslederen er naturlig.  Og Annalena Nordin Pedersen kan opplyse at Tromstun barnehage, fra en annen enhet, har vært røykfri i ni år allerede.

Verneombud Line Hoaas tror det blir slike forbud overalt etter hvert, og at det er like greit å bare hoppe i det. Hun sier til avisen iTromsø at de gjerne vil være rollemodeller og å ta ansvar. Dette synes vi er topp!

Røykerne som intervjues synes ikke det er noe problem at røykeskuret forsvinner. For godt til å være sant, eller helt naturlig? Skepsisen har blitt borte i løpet av tiden som har gått siden diskusjonen startet for to år siden. Alle HMS-gruppene i enheten Tromsøysundet barnehager stiller seg bak det selvpålagte påbudet; inkludert røykerne i HMS.

Det er bare å applaudere og ønske lykke til og håpe at flere barnehager følger etter. Fordi barna fortjener det.