Kategorier

Vi bor i en av verdens beste velferdstater, med en sykepengeordning mange fra andre land kan misunne oss. Likevel tar mange kontakt med Kreftforeningen fordi de er fortvilet. Ikke over sykdom eller smerter, men over den økonomiske knipen de er havnet i.

Ingen planlegger å bli syke. Kreftbehandlingen kan ta lang tid. Året med sykepenger går fort. Arbeids- og avklaringspengene dekker om lag 66 % av tidligere lønn, og husleie, lån, strøm og andre faste utgifter løper som tidligere. De som har barn har også utgifter til barnehage eller SFO. Alt dette skal betales, selv når man er syk. «Jeg er vant til å ha en margin«, sier en innringer til oss. «Nå ser jeg at den forsvinner og blir jeg så engstelig at jeg ikke får sove».

En annen enslig kvinne ringer – hun forteller at hun har vært så dårlig. Ligget i flere måneder. Hun betalte ingen regninger, åpnet ingen brev, orket ikke å styre med det økonomiske. Hadde nok med sykdommen. Nå har hun kommet seg , men fortviles over krav fra namsmannen og inkassokrav. Dette skal håndteres, men på 66 % av tidligere inntekt.

Mange kreftpasienter kan jobbe delvis enten etter behandling eller mellom behandlinger. Men flere opplever at de ikke får uttelling for dette. Jobber de tre dager i uka og er syk to, så bruker man av de 52 ukene med rett til sykepenger. Jobber de tre dager i uka og er syk to (med arbeids- og avklaringspenger) så tjener man ikke opp nye sykepengerettigheter. «Jeg har fått tilbakefall» sa en innringer. «Jeg manglet ca en måned på å ha opptjent meg nye sykepengerettigheter. Nå skal jeg på kraftig cellegift og legen sier jeg må ta det med ro, men familien min har ikke råd til dette. Kan jeg ta ut ferie og fortsatt ha ny rett til sykepenger? Eller kan jeg kanskje be om at behandlingen utsettes?«. Midt i hans fortvilelse over at kreften har kommet tilbake, er det økonomien som bekymrer mest.

Det er ikke bare det å få en alvorlig sykdom som skal mestres. Forskning fra FAFO viser hvordan arbeidsliv, økonomi og famileliv berøres.

Kreftforeningen møtte 1.mars i Arbeids- og sosialkomiteen i en høring i forbindelse med et forslag om utvidelse av sykepengeordningen for kreftrammede. Vi har flere ganger forelått at regelverket gjøres mer fleksibelt og endres slik at det blir bedre tilpasset kreftpasienter under behandling. Vi har bedt om at det utredes en tidskontoordning innenfor en maksimalperiode (for eksempel inntil 2 år). En slik tidskontoordning kan forebygge overgang til uførepensjon fordi den gjør det lettere å kombinere arbeid og sykepenger over tid, framfor å måtte over på andre ytelser etter 52 uker som for ofte fører folk vekk fra, og ikke tilbake til, arbeidslivet. Ordningen vil også ta høyde for medisinsk utvikling i sykdomsbehandling fordi ny behandling kan gjøre det mulig/lettere å kombinere behandling og jobb, både for kreft og andre sykdommer. Vi i Kreftforeningen mener at det er viktig å arbeide for en stadig forbedring av kreftrammedes rettigheter.

______________________________________________________________

Du kan snakke med oss i Kreftforeningen om økonomiske spørsmål eller rettigheter. Vi har erfarne fagfolk som kan gi råd og veileding. Ring 800 KREFT (800 57338) og tast 2. Er du økonomisk vanskeligstilt og har kreft, kan du søke om engangsstøtte fra Kreftforeningen. Tips, råd og søknadsskjema finner du på vår nettside.