Kategorier

Snart blir det 18-årsgrense for å bruke solarium. Mange lurer på hva som egentlig kommer til å skje og hvorfor det blir aldersgrense. Her får du svar på noen av spørsmålene.

I Kreftforeningen er vi positive til at ordningen innføres. Ikke fordi vi er spesielt opptatt av å innføre regler, men fordi den ordningen som har vært de siste årene, har vist seg ikke å fungere. I dag skal solstudioer ha tydelig informasjon om at de under 18 år frarådes å bruke solarium. Hvor mange har egentlig fått med seg dette? Tallene viser i alle fall at det ikke blir tatt hensyn til, for av de mellom 16 og 24 år som bruker solarium, oppgir nesten 80 prosent at de begynte før de var 18 år. Nesten hver fjerde startet før de var 15. Når vi samtidig vet at UV-stråling øker risikoen for føflekkreft, og at risikoen er høyere jo yngre du er, er det grunn til å gjøre noe. Ikke i stedet for å informere om helseskader, men som ett av flere tiltak i tillegg.

Illustrasjonsbilde. Foto: Tobias Barvik

Har vi ekstra strenge regler i Norge?
Mange vestlige land har allerede innført aldersgrense og krav om å ha betjening i solstudioer, så her følger Norge bare etter for eksempel Frankrike, England, Skottland, Australia, Tyskland, Island og Finland. I Brasil og den australske staten New South Wales har de gått enda lengre – de har valgt å ha totalforbud mot solarium.

Når blir det 18-årsgrense?
Fra 1. juli 2012 vil det være 18-års aldersgrense i solarier.

Hvordan skal solstudioene kontrollere aldersgrensen?
Det blir et krav at alle solarier skal ha betjening som har gjennomgått en form for kurs eller opplæring. Denne ordningen gjelder fra 1. januar 2014.

Hvordan skal aldersgrensen sjekkes i perioden frem til 1.1.2014?
Solstudioene har ikke lov til å la mindreårige ta solarium, og de må informere kundene sine om dette forbudet. Frem mot 2014 betyr det at ubetjente solstudioer minimum må ha en lett synlig plakat med informasjon om aldersgrensen. Dette vil Statens strålevern eller kommunene sjekke, hvis de kommer på tilsyn.

Hva skal betjeningen kunne informere om?

  • Om du ikke bør ta solarium i det hele tatt.
  • Om hva du må ta hensyn til ved bruk av solarium, for eksempel hvor lang tid du bør sole deg eller hvor ofte du kan ta solarium.

Hva skjer med gratis solpass for de under 18 år?
Etter 1. juli 2012 vil det ikke være lovlig for solstudioene å dele ut gratis solpass til de som er under 18 år.

Er det mer risiko ved å bruke solarium enn å være i naturlig sol?
En stor dose ultrafiolette stråler (UV-stråler) øker risikoen for hudkreft enten strålene kommer fra sola eller fra solarium. Summen av all UV-stråling vi får fra barndommen av og videre i livet kan ha betydning for om vi får hudkreft. Strålingen i solarium er annerledes sammensatt enn i naturlig sol. Styrken på ulike solsenger kan også variere veldig, så du kan risikere høye soldoser. Solarier er for øvrig ikke designet for å gi oss D-vitamin, men for å gi rask brunfarge.

Hva med risikoen ved å bruke solarium når man har fylt 18 år?
Mye solariumsbruk vil øke risikoen for hud­kreft også for dem over 18 år. Derfor er det viktig å ha betjening i solstudioene som kan veilede kundene om akkurat deres solariebruk.

Er hudkreft et problem i Norge?
Australia og New Zealand er de landene i verden som har mest føflekkreft, etterfulgt av de langt mindre solrike landene Sveits, Danmark og Norge. Vår utfordring her i nord er både at mange bruker solarium, og at vi gjerne vil ha mest mulig sol når solen endelig kommer. 90–95 prosent av føflekkreft-tilfellene kan knyttes til UV-stråling fra sol eller solarium. Vi trenger sol, men de høye hudkrefttallene viser at det er vans­kelig å finne balansen mellom hva som er sunt og hva som er for mye soling.

Er det mange unge som får føflekkreft?
Føflekkreft er en av de krefttypene som også unge kan få, selv om de fleste som får kreft har fylt 50 år. Det tar tid før kreften utvikler seg, men grunnlaget for å utvikle hudkreft kan oppstå tidlig. Derfor er det bra å utsette, og aller helst unngå, bruk av solarium. Vi må også unngå å bli sol­brent når vi soler oss ute.

Hva kan aldersgrensen i solarium bidra til?

  • At færre unge i Norge bruker solarium. Risikoen for hudskader og hudkreft øker jo tidligere vi begynner å bruke solarium.
  • At færre får hudskader. Barn og unge har mer følsom hud enn voksne.
  • At foreldre og de over 18 år får et signal om helserisikoen ved å bruke solarium.

Dette kan være ett av flere tiltak som er viktig for å få Norge ned fra hudkrefttoppen.

Lurer du på enda mer? De som vet mest om dette er Statens Strålevern.