Kategorier

I forbindelse med Kreftforeningens landssamling forrige uke ble Høyres leder Ernas Solberg invitert for å snakke om utfordringene på kreftområdet. Og bare så det er sagt: selv om Kreftforeningen er, og fortsatt skal være, en politisk uavhengig organisasjon var det interessant for oss å høre hva lederen for Norges største opposisjonsparti mener er de største utfordringene på kreftområdet.

Det er flere områder som er viktige å satse på fremover for å bedre kreftbehandlingen i Norge, mener Solberg. Hun er blant annet opptatt av behovet for sentralisering av kreftbehandling, etablering av diagnosesenter, og økt satsing på kreftrehabilitering. Dette er temaer som også vi i Kreftforeningen er opptatt av. Høyre ser behovet for en generell økt satsing på kreftområdet. Det er årsaken til at de i vinter gjennom en interpellasjon i Stortinget banet vei for en ny kreftstrategi.

Foto: Else Støring

 

Interessant var det å merke seg at Solberg ved flere anledninger også ga ros til dagens regjering for tiltak på kreftområdet. Blant annet i forhold til målsettingen om maksimalt 20 dagers ventetid fra henvisning til start på behandling. Men hun ga tydelig uttrykk for at dette bør være en reell garanti for kreftpasienter.  Solberg benyttet også anledningen til å gi ros til Kreftforeningen for vår påvirkningsrolle overfor norske myndigheter. Som hun sa «….dere er ikke nødvendigvis de som roper høyest, men dere kommer alltid med konstruktive løsninger».

Vi i Kreftforeningen opplever at kreftområdet  får mye oppmerksomhet fra dagens politiske ledelse, og etter å  ha hørt Erna Solberg sitt innlegg er vi ikke i tvil om at et eventuelt regjeringsskifte neste høst vil sikre fortsatt oppmerksomhet på en av vår tids største folkesykdommer.  Politisk oppmerksomhet er viktig både for oss, og alle som er opptatt av kreftsaken!