Kategorier

På forsommeren var det rettsak mellom tobakksgiganten Philip Morris og Den norske stat (dette blogget vi om: Kreftforeningen partshjelp i retten). Vi i Kreftforeningen var delaktig som partshjelp til støtte for staten.

Og i dag falt dommen – retten har avgjort hvorvidt synlig oppstilling av tobakksprodukter i dagligvarehandelen skal være lovlig. Vi har vært spente, og spekulert i utfallet hele sommeren gjennom. Kreftforeningen har jobbet masse med denne saken.

Og nå jubler vi – Staten ble frikjent i rettssaken om forbudet mot synlig oppstilling av tobakk.

Grunnen til at vi er så glade for utfallet er at dette er en viktig seier for folkehelsen. Vi vet at tobakk dreper. Faktisk dør så mange som nærmere seks millioner årlig. Mer enn Norges befolkning.
Poenget med at tobakksproduktene ikke skal være synlige i butikkene, er å hindre at barn og unge begynner å røyke og ser på røyk som et normalt produkt. Samtidig er også forbudet til hjelp for de som prøver å slutte.

Da Kreftforeningen deltok i retten, snakket generalsekretæren vår også en del om tobakksindustriens arbeidsmetoder. Det er en kynisk bransje som tar de utroligste midler i bruk. De siste årene har de systematisk brukt rettslige prosesser for å forsinke avgjørelser om å innføre lovgivning. Slike rettsaker er veldig kostbare og mange land har ikke råd til det.

Så rettssaken her i landet er bare et lite fragment i en langt større helhet. Philip Morris tapte nylig en sak i Australia, med resultat at de nå bare får lov å innføre helt nøytral innpakning på sigaretter og annen tobakk. Ingen fargerike logoer og andre effekter.

Kanskje dagens dom er et skritt på veien til at lignende virkemidler kan tas i bruk i Norge også.

Les pressemeldingen om dommen.