Kategorier

Andelen overvektige barn har ikke økt i perioden 2008 til 2012. Det betyr ikke at det forebyggende arbeidet kan legges på hylla.

Hvert sjette barn er overvektig

Barnevekststudien har målt barn ved 127 skoler i hele landet i 2008, 2010 og 2012. Tallene fra 2012, som Folkehelseinstituttet presenterte i dag viser at om lag 16 % av tredjeklassingene var overvektige eller hadde fedme. 18 prosent av jentene ble definert som overvektige, mens blant guttene var andelen 14 prosent.

Sammenlignet med de foregående årene er vi tilbake til der vi var i 2008, mens tallene i 2010 viste at om lag 20 % av tredjeklassingene var overvektige eller fete. Det er svært gledelig at vi ser en tilbakegang og ikke en videre økning fra 2010, som ville vært dramatisk.

Lett å tenke at nå er jobben gjort

Oppmerksomheten rundt vektutviklingen har vært stor de siste årene. Med rette. Det er liten tvil om at andelen overvektige barn, unge og voksne har økt i et 30-årsperspektiv. Norge er en del av den globale trenden med økt overvekt og økt forekomst av ikke-smittsomme sykdommer. Overvekt
og fedme øker risikoen for flere kreftformer. De positive tallene er ikke et argument for å påstå at jobben nå er gjort. Utfordringen nå er å opprettholde oppmerksomheten på det forebyggende arbeidet.

Dagens samfunn er «fedme-fremmende»

Sammenlignet med for 30 år siden, er det i dag mye lettere å være lite fysisk aktiv. Samtidig er det mye større tilgang på kaloririk mat og drikke. Overvektsepidemien er ikke avblåst. Vi trenger debatten om hva som kan og bør gjøres. «Business as usual» vil ikke duge. Like over påske stilte leder av Landsforeningen for overvektige, Jørgen Foss, spørsmål ved om det skal være love å dumpe prisen på godteri. Kreftforeningen har sammen med de andre store helseorganisasjonene lenge pekt på behovet for å ta i bruk prisvirkemidler på matområdet, fordi pris har stor betydning for hva vi kjøper og spiser.

Arbeidet som skal gjøre det enklere for folk å spise sunt og være fysisk aktive der de lever og tilbringer mye tid, må fortsette. Både arbeidsgivere og skoleledere må se fordelen av sunne arbeidstakere og elever. Særlig viktig er det å sikre barn og unge en sunn oppvekst. Det er i denne perioden av livet muligheten til å forebygge overvekt antagelig er størst. En sunn barnebefolkning er det beste utgangspunkt for god folkehelse.