Kategorier

Daglig leder i Brystkreftforeningen, Marit Røyneberg, har blogget om den nye studien på Mammografiprogrammet som kom denne uken. 

Fra tid til annen stilles det spørsmål ved hvor mange liv som reddes fra brystkreftdød versus hvor mange som blir overdiagnostiseres på grunn av mammografiprogrammet. Ny studie viser at programmet redder mange liv i året! Forskere fra Kreftregisteret har brukt datamateriale til å analysere og sammenligne dødeligheten av brystkreft blant de som har deltatt i mammografiprogrammet med dødeligheten til de som ikke har deltatt. Studien, publisert i det amerikanske tidsskriftet “Cancer”, viser at brystkreftdødeligheten blant de som møtte til programmet er 43% lavere enn for de som ikke deltok.

Dette er gode resultater som bekrefter viktigheten av å møte til mammografiscreening!

mammografi-crop-18011Det er første gang brukt individdataene fra mammografiprogrammet i Norge er brukt for å studere hvordan programmet påvirker dødeligheten av brystkreft. Resultatene i Norge er sammenfallende med nyere internasjonale studier. Deriblant en samlet evaluering av organisert mammografiscreening i Europa som viste tilsvarende reduksjon i dødelighet.

I Norge blir alle kvinner i alderen 50-69 år annethvert år kalt inn til mammografiscreening. I løpet av perioden 1996-2009 har forskere fra Kreftregisteret samlet inn individdata fra omtrent 700 000 kvinner som har deltatt i programmet. Fordi undersøkelsen er gjort på individnivå har studien et bedre evalueringsgrunnlag enn tidligere studier.

Bak studien i Norge står Kreftregisteret og førsteforfatter Solveig Hofvind. Hun presiserer at resultatene er spesielt viktige for det norske mammografiprogrammet. Vi i Brystkreftforeningen er enige.  Svært mange av våre medlemmer har oppdaget brystkreft nettopp ved mammografi. En 43% reduksjon i brystkreftdødeligheten tilsvarer mer enn 100 kvinner årlig bare i Norge.

Det tar tid fra oppstart av et screeningprogram til en kan måle effekten. Og nå ser vi endelig langsiktige resultater og gevinster av mammografiprogrammet. Selv om det har tatt mange år så kommer resultatene på et viktig tidspunkt fordi mammografiprogrammet snart skal evalueres av Norges Forskningsråd. Siden formålet til evalueringen er å se på effekten av programmet vil resultatene i denne studien vil være svært viktig.

Vi oppfordrer kvinner til å møte til mammografi når man får innkallelse. Vi vet at tidlig oppdagelse er avgjørende for god prognose for brystkreft og at det redder liv!