Kategorier

I dag åpner Kreftforeningens kompetansemiljø for lungekreft. Og det er takket være giverne våre!

Vi i Kreftforeningen påtar oss tre ulike roller når det gjelder kreftforskning.

  •  Vi sørger for finansiering av de kvalitetsmessig beste forskningsprosjektene gjennom å gi generell prosjektstøtte og sørge for forskerrekruttering.
  • Vi driver med politisk påvirkning for å øke finansieringen og styrke rammebetingelsene for norsk kreftforskning.
  • Vi avdekker og peker på områder hvor det er behov for mer kunnskap og forskning.

Det er dette siste punktet som har ført til åpningen av et nytt kompetansemiljø. Vi så behovet for økt forskning på sykdommer som har lav overlevelse og gjorde noe med det. Tema for vår årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft har de to siste årene vært kreftsykdommer med lav overlevelse. I fjor fordelte vi 11 millioner kroner til seks prosjekter innen ulike diagnosegrupper. I år har vi tatt initiativ til å danne et nasjonalt kompetansemiljø for lungekreft, og vi gir 11 millioner kroner til et femårig løp for dette miljøet.

Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv i Norge. Den av sykdommene som har lavest overlevelse. Nesten åtte personer får i gjennomsnitt stilt diagnosen lungekreft hver eneste dag. Og samtidig er det nesten seks personer som dør av lungekreft daglig. Dette skyldes både sen diagnostisering og det at lungekreft er mer aggressiv enn de fleste andre kreftformer. 20 prosent av alle kreftdødsfall skyldes lungekreft. Det er skremmende tall. Nå vil vi at vårt nye kompetansemiljø for lungekreft skal være med å gjøre noe med det.lungekreft,skilt

Forskerne og klinikerne innen lungekreft som nå blir en del av det nye miljøet skal drive forskning på alle plan. Fra de små detaljene i lungekreftcellene til kliniske studier på den enkelte pasient. Og for ikke å glemme bedre  livskvaliteten og de lindrende aspektene. Mer målrettede og avanserte medisiner innen lungekreft må utvikles for å heve overlevelsen. For her trengs det mer forskning! Det overordnede målet er å skape et kompetansemiljø for utvikling av kunnskap om personlig tilpasset behandling og å være en pådriver til å spre denne kunnskapen nasjonalt. Hovedsetet vil være forskningsbygget på Radiumhospitalet i Oslo, men erfaringer fra forskning og innen diagnostisering og behandling av lungekreftpasienter skal nå ut til alle behandlende sykehus i landet. Ved å kurse leger og annet helsepersonell landet rundt skal pasientene kunne få optimal behandling uavhengig av hvor de bor.

Jeg håper vårt nye kompetansemiljø bidrar til at forskningen gjør nye fremskritt slik at flere overlever lungekreft. Og at alle landets leger og pasienter får nyte godt av denne kunnskapen!

Fra åpningen av kompetansemiljøet

Fra åpningen av kompetansemiljøet

P.S.: Det er utelukkende fordi folk som deg støtter Kreftforeningen, at vi har muligheten til å gjennomføre slike banebrytende tiltak. Vi trenger din støtte for å kunne fortsette arbeidet. Så flere kan overleve sin kreftsykdom. Gi din støtte i dag på våre nettsider!