Kategorier

Barn har rett til et røykfritt miljø. Det ble bestemt ved lov 1. juli i år. Hele 94 prosent mener det er bra at barn har fått en lovfestet rett til et røykfritt miljø.
Retten gjelder alle steder, også i bilen og hjemme. Dette er en viktig seier for alle barn. Den som har ansvar for barnet, skal sørge for at denne retten blir oppfylt.

I dag lanserer Helsedirektoratet en kampanje om barn og passiv røyking – «Det du ikke ser». Målet er å spre kunnskap om hvor farlig passiv røyking er, spesielt for barn, og øke kjennskapen til at barn har rett til å vokse opp i et røykfritt miljø. Hovedmålgruppen er voksne som røyker, småbarnsforeldre og besteforeldre. Men kampanjen retter seg også mot befolkningen generelt.
Se kampanjefilmen her:

La oss slå det fast med en gang: Det kommer ingen og kontrollerer om noen røyker hjemme eller i bilen. Det er fordi den nye loven om barns rett til et røykfritt miljø er normativ. Det betyr at bestemmelsen ikke skal håndheves med tilsyn og straff.

Hva er vitsen med en lov som ikke håndheves med straff?
En normativ bestemmelse skal først og fremst bidra til å endre holdninger og atferd. Hensikten er at de som røyker, ikke gjør det i nærheten av barn. Det finns flere eksempler på normative lover. Barneloven pålegger for eksempel foreldre å gi barnet omsorg og omtanke. Barneloven gir også barn rett til samvær med begge foreldre etter samlivsbrudd, men barnets rettighet kan ikke håndheves dersom en av foreldrene ikke ønsker samvær.

kampanje,hdirHvorfor er det så viktig å ikke røyke i nærheten av barn?
Barn er spesielt sårbare for tobakksrøyk fordi kroppen fortsatt er under utvikling. Barn som utsettes for passiv røyking er oftere syke fordi barns lunger er små og ikke ferdig utviklet. Barn som puster inn tobakksrøyk, må oftere til legen enn andre barn.

Slik beskytter du barn mot passiv røyking

 

Mer informasjon om tobakk og passiv røyking finner du på kreftforeningen.no