Kategorier

Syntes du det er urimelig at dine barn eller barnebarn blir eksponert for reklame for usunn mat?

Da er du er ikke alene. I 2012 svarte hele ni av ti i en undersøkelse at kjøpepresset på barn og unge er alt for stort når det gjelder søtsaker, brus og snacks.

Nå har du muligheten til å klage til Matvarebransjens faglige utvalg(MFU) om du opplever dette.

Usunn mat og drikke skal ikke markedsføres til barn under 13 år. Dette gjelder blant annet for produkter som sjokolade, søte pålegg og desserter, snacks, drikkevarer, frokostblandinger, kaker og kjeks. Retningslinjer fra MFU krever at matvarebransjen og produsentene overholder dette.

Foto: Brodogkorn.no

Foto: Brodogkorn.no

Myndighetene fører imidlertid ikke tilsyn med bransjen på dette området. Derfor er det spesielt viktig at hver og en av oss sier ifra og sender inn klager når barn utsettes for markedsføring av usunne matvarer. Samlet er klagene et signal til både næringsmiddelbransjen og myndighetene om at markedsføringen går for langt. Når du sender inn en klage til MFU er du anonym.

Hver femte 9-åring er i dag overvektig eller har fedme. Dette har sammenheng med usunt kosthold og fysisk inaktivitet. En av hovedutfordringene i barn og unges kosthold er at de spiser for mye av bearbeidede produkter som inneholder mye sukker, salt og mettet fett. Det å begrense barn og unges forbruk av energitett og næringsfattig mat er avgjørende for å bremse den alvorlige utviklingen i overvekt og fedme.

Det er godt dokumentert at markedsføring av usunne produkter påvirker barn og unges matpreferanser, kjøpeatferd, spisevaner og helse, og barn har i kraft av å være barn, krav på særlig beskyttelse.

Kreftforeningen oppfordrer alle til å sende inn klager som de mener ikke er i overensstemmelse med næringsmiddelbransjen sine retningslinjer.