Kategorier

«Endgame» er i sjakk den fasen hvor spillet snart avgjøres. Uttrykket har også inspirert andre miljøer. Denne uken gikk startskuddet for «Tobacco Endgame – Røykfritt Sverige 2025» i Stockholm.

Prosjektet er først og fremst opinionsbyggende. Målet er å få et politisk vedtak innen 2015 for en sluttdato for røykingen, med en tilhørende plan for hvordan man kommer dit.

tobakk,endgame

En rekke organisasjoner står bak Røykfritt Sverige 2025. I tillegg til ulike lege-, tannlege- og sykepleierforbund er både lærere og psykologer mot tobakk engasjert.

– Vi vil skape bred støtte i hele samfunnet for kravet om at regjeringen – uansett politisk farge – vedtar et årstall for når røykingen skal være redusert til noen få prosent, sier Göran Boëthius, leder i den uavhengige tankesmien Tobaksfakta, som er ansvarlig for Røykfritt Sverige 2025 på nasjonalt nivå.

Flere land med sluttdato
Myndighetene i flere land har allerede laget konkrete planer for hvordan og når de skal ha redusert tobakksbruken i samfunnet til et minimum. Disse landene er Finland (2040), Skottland (2034), New Zealand (2025), Irland (2025), Hongkong (2022) og Sri Lanka (2013-2025). I Finland diskuteres det å fremskynde sluttspillet til 2030.

Røykfritt Sverige 2025 handler ikke om noe absolutt forbud mot tilvirkning, salg, besittelse eller bruk av tobakk. Man diskuterer en tilnærmet nullvisjon hvor kun rundt to prosent av befolkningen røyker fremdeles. Snusen vil man vente med til regjeringen har satt i gang arbeidet for å fase ut røykingen. Derimot vil man inkludere vannpiperøying, fordi det er helseskadelig på linje med sigarettrøyking. Mange unge voksne har røykt vannpipe i Sverige det siste året.

Et tobakksfritt samfunn må være et tidsbestemt mål for tobakkspolitikken. La oss starte arbeidet for politisk enighet om røykens sluttspill også i Norge.