Kategorier

Bilismen og velstanden har gjort noe med livsstilen vår. Det er en tydelig sammenheng mellom et lands økonomi og folks aktivitet. Jo bedre økonomi, desto mindre fysisk aktivitet. Man kan kalle det framskrittets paradoks. Selv om nordmenn bruker en del tid på fysisk aktive fritidssysler, beveger vi oss langt mindre enn andre europeere til fots eller med sykkel i daglige gjøremål som for eksempel til arbeid, skole eller butikk. Vår fysiske aktivitet i form av trening og mosjon på fritid synes ikke å kompensere for nedgangen i generell fysisk aktivitet i hverdagen.

Det er viktig å ha et helhetlig syn på helse og livsstil. Det moderne mennesket har ofte en kropp som er understimulert, og et hode som er overstimulert. Kroppen vår er skapt for bevegelse, og blir «forvirret» helt ned på cellenivå hvis en er fysisk inaktiv over lengre tid. Løsningen på dette er rett og slett å komme seg ut og få i gang «systemet». For personer som er lite aktive vil selv en liten økning i aktivitetsnivået gjøre store forskjeller for helsen.

Å gå tur i skogen med barn er både hyggelig og en fin måte å få bevegelse på. Foto: Hege F. Andreassen

Å gå tur i skogen med barn er både hyggelig og en fin måte å få bevegelse på. Foto: Hege F. Andreassen

Det er ingen «kokebok» for hvordan en skal organisere hverdagen, slik at den blir fylt med mer aktivitet. Den enkelte må finne aktiviteter som passer seg. Det viktigste er at aktiviteten er lystbetont og gir opplevelse av mestring og motivasjon til å fortsette. Dersom man allerede er aktiv, kjenner man kanskje noen som trenger hjelp til å komme i gang? Gå gjerne en tur sammen med noen gode venner, og kombiner pratingen med å være aktiv. Mye tyder på at det kan være lettere å holde seg i form hvis man er aktive sammen med noen.

Ofte hører man folk si at de bare har gått eller syklet litt, at de bare har jobbet litt i hagen. Det teller liksom ikke helt. Men jo, det teller! Det er nemlig de hverdagslige syslene som å gå og sykle og fysisk aktivitet i hjemmet og på arbeidsplassen som gir aktivitetsvolum.  

Ta derfor sprekere valg i hverdagen. Ikke vær en som bare «snakker» eller «tenker», bli en som «gjennomfører»! For husk, fysisk aktivitet er omtrent det eneste som ikke kan kjøpes i vår tid – det må gjennomføres.

Se videoen som aktivitetsalliansen har laget om hvordan du kan ta sprekere valg i hverdagen.