Kategorier

Etter lengre tid med sykdom kan det være vanskelig å komme tilbake i jobb. Å skulle søke jobb for første gang er heller ikke lett.

Tett dialog og god tilrettelegging er stikkordene for å komme raskt tilbake i jobb etter en kreftdiagnose. Prøv å holde kontakt med arbeidsplassen hvis du er lenge borte. Klarer du å ha en åpen dialog med lederen din underveis, er det lettere å komme tilbake etter sykefraværet. Det gir også lederen din større forståelse for hvordan du har det.

Mange kontakter Kreftforeningen og lurer på hva de skal si til kollegaene sine. Utgangspunktet er at man ikke behøver fortelle alt til alle. Hvis det er vanskelig å vite hvordan og til hvem man skal informere om sykdommen, går det an å finne en man stoler på, som kan formidle videre. Andre muligheter er å skrive en blogg eller en e-post.

Du skal også vite at arbeidsgiver har plikt til å legge arbeidet til rette så langt det er mulig, slik at behovene dine blir møtt på en god måte. Prøv å lage en god oppfølgingsplan sammen. Skal du f.eks jobbe underveis i sykdomsforløpet? Tilpasninger er viktig. For eksempel kan det å endre arbeidsoppgaver, enten for en tid eller permanent, være en løsning. Hvis det er behov for større endringer og arbeidsrettede tiltak, kan dere få bistand fra NAV. Vi har laget en film om hvordan en slik tilrettelegging kan være:

Hvilke rettigheter har du så i forhold til sykefravær og retur til arbeidsplassen? Det kan være krevende å skulle sette seg inn i slike saker når man er syk. Kreftforeningen får mange henvendelser om dette, og vi har en egen Rettighetstjeneste, der du kan spørre om alt du lurer på, både på telefon og chat.

Vi er opptatt av å gi arbeidsgiver en økt forståelse for hvordan en kreftsykdom kan påvirke både det å komme tilbake i arbeid og det å komme inn på arbeidsmarkedet. Se filmen vi har laget om Torstein, som har vært syk og er ny på jobbmarkedet:

Har man hatt kreft som ung, utdannet seg etterpå og så skal søke jobb, er det mange som opplever at de ikke engang blir innkalt til intervju. Det er ofte et minus å ha hull i CV’en, i tillegg til at arbeidsgiver er engstelig for behovet for tilrettelegging.

Da kan det være lurt å tenke gjennom om sykdommen kanskje har gitt noen erfaringer som kan være et konkurransefortrinn i jobben, slik som evne til å takle uforutsigbare situasjoner, utholdenhet, kjennskap til NAV og helsevesen eller noe annet man kan flette inn i CV’en.
Ofte viser det seg at en person som har kjempet seg gjennom alvorlig sykdom og som ønsker å jobbe, er en svært motivert, stabil og dyktig arbeidstaker, nettopp fordi man ønsker å vise hva man kan.

Les mer om kreftsykdom og arbeidsliv