Kategorier

Det ble ikke innført krav om betjening av solarier fra 1. januar, slik den forrige regjeringen vedtok. På tvers av Statens stråleverns faglige anbefalinger setter dagens regjering hensynet til solariumsbransjen foran folkehelsa. De har utsatt innføringen til 1. januar 2015, og statssekretær Cecilie Brein-Karlsen uttalte på P4 nylig at kravet om bemanning «mest sannsynlig vil avvikles».

Illustrasjonsbilde. Foto: Tobias Barvik

Illustrasjonsbilde. Foto: Tobias Barvik

De som selv driver ubetjente solarier, jubler naturlig nok. De forventer at regjeringen også dropper 18-årsgrensen, men det er heldigvis ikke Høie interessert i. Han har tidligere forsikret om at han vil beholde 18-årsgrensen. I høringsrunden var deler av bransjen kritisk til betjeningskravet, fordi det vil gi dem en økonomisk belasting i form av økte lønnskostnader. På grunn av dette vil regjeringen gjøre en ny vurdering av betjeningskravet og av alternative forslag som solariumsbransjen har foreslått for å håndheve aldersgrensen.

Hvis regjeringen vil ta næringspolitiske hensyn, bør de se på hele bransjen. Ikke alle er klar over at rundt 40 prosent av solstudioene i solariumsbransjen faktisk driver betjent allerede i dag. Kreftforeningen har blitt kontaktet av flere av disse, som selv etterlyser at det blir et krav for alle som eier solarier å ha betjening. De mener at bransjen vil tilpasse seg fint.

La meg  oppklare et par ting om solarium og hudkreft:

Det som øker risiko for hudkreft er både å bli solbrent og summen av UV-stråler vi får gjennom livet, enten strålene kommer fra kunstig sol eller naturlig sol, i inn- eller utland. UV-stråler og solskader vi får når vi er barn, ungdom, voksne og eldre «samler seg opp» og kan til slutt hos noen føre til hudkreft. Hvis UV-strålingen kan begrenses noe ved å få unge og andre til å utsette, og helst unngå å bruke solarium, kan dette få betydning for hudkreftstatistikken på sikt.  Ikke som det eneste tiltaket, men i tillegg til informasjonsarbeid om annen solbeskyttelse.

  • Noen tror 18-årsgrense og betjeningskrav ikke har noe for seg, fordi økningen av føflekkreft er spesielt høy blant voksne menn.

Føflekkreft er dessverre også den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25-49 år, både blant menn og kvinner. De fleste som får noen form for kreft er over 50 når de får sykdommen. Dette gjelder også for føflekkreft, og her er økningen ekstra stor blant de eldre, en utfordring som må løses på andre måter enn regulering av solarium. For eksempel med å øke kunnskapen om solbeskyttelse på solferie og å være oppmerksom på å oppdage hudforandringer tidlig.

  • Noen tror betjeningskrav kun dreier seg om å sjekke at ingen under 18 bruker solarium. 

Det handler like mye om å kunne gi kvalifisert veiledning til de på 19 år og oppover.

  • Noen tror Norge har spesielt strenge regler for solarium. Feil.

Mange vestlige land har allerede innført aldersgrense og krav om å ha betjening i solstudioer, så her følger Norge bare etter for eksempel Frankrike, England, Skottland, Australia, Tyskland, Island og Finland. I Brasil og den australske staten New South Wales har de gått enda lengre – de har valgt å ha totalforbud mot solarium. Det er også verd å minne om at Verdens Helseorganisasjon (WHO) i 2009 oppgraderte solarium fra «mulig kreftfremkallende» til «kreftfremkallende.»

Hudkreft kan forebygges
Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder føflekkreft. Ni av ti hudkrefttilfeller skyldes UV-stråling , så forebyggingspotensialet er stort. Hvert år dør nesten 400 av hudkreft. Det er dobbelt så mange som det som døde i trafikkulykker i 2013. Veimyndigheter og politikere har allerede vært ute og etterlyst tiltak.

Som i trafikken handler dette  selvsagt mye om  deg og meg og hva hver enkelt kan gjøre. Vi i Kreftforeningen vil gjøre vårt med informasjonsarbeid. Strålevernet, hudleger og flere andre vil gjøre det samme.

Men dette handler også om at politikerne våre kan velge å ta i bruk virkemidler som er tilgjengelig. Når det gjelder solarium er noen av dem  allerede servert: 18-års aldersgrense og betjeningskrav.

Les mer om solbeskyttelse og hudkreft

Statens strålevern har nyttig informasjon om solarium