Kategorier

Vi nordmenn bruker tid på fritidssysler, og er sånn sett en del i fysisk aktivitet. Men hvordan kommer vi oss f.eks til arbeid, skole og butikk? Her beveger vi oss langt mindre enn andre europeere, som i mye større grad tar beina fatt eller setter seg på sykkelen ved daglige gjøremål. Vi trenger å komme oss opp og ut. Vi trenger å bevege oss mer, være i aktivitet 30 minutter om dagen og drive med noe som gjør oss slitne og svette et par ganger i uka.

Til tross for at de aller fleste av oss vet at det å være i ok fysisk form har mange helsegevinster, er svært mange av oss inaktive. Sammen med Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker vi i Kreftforeningen å gjøre noe med det. Og vi vil bruke Verdens aktivitetsdag 10. mai til å slå et slag for hverdagsaktiviteten.

Foto: Helsedirektoratet

Foto: Helsedirektoratet

10. mai hvert år rettes oppmerksomheten mot fysisk aktivitet som kilde til glede og overskudd. Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av livsstilssykdommer, og helsegevinstene er store. Norge er et av mange medlemsland i Verdens helseorganisasjon som markerer dagen nasjonalt og lokalt.

I år er mennesker over 50 år valgt som målgruppe for aktivitetsdagen. Bare en av fem voksne er tilstrekkelig fysisk aktive for å ivareta god helse. Målet er derfor å øke hverdagsaktiviteten for denne målgruppen gjennom informasjonstiltak som oppleves positive og uten pekefinger.

Dørstokkmila kan være lang og tung, særlig hvis det er en hard treningsøkt på et treningssenter du ser for deg. Men aktivitet er så mangt! Finn aktiviteter som passer for deg. Det viktigste er at du opplever det som lystbetont og blir motivert til å fortsette. Dropp bilen når du drar i butikken. Finn en turvenn og gå en liten tur hver dag. Mye tyder på at det kan være lettere å holde seg i form dersom man kan være aktive sammen med noen.

7. mai starter Helsedirektoratets nye satsning Dine30 (Hver bevegelse teller – det er 30 minutt om dagen som gjelder!)
Startskuddet for kampanjen går i Tøyenparken i Oslo. Der blir det satt opp en dør ut til «verdens største treningssenter», som er naturen – med alle sine muligheter for fysisk aktivitet.

La deg inspirere her: Dine 30