Kategorier

Barn og ungdom har også rett til å bli hørt. Derfor ble jeg så glad da jeg så bilde av 15-åringen Olav i Aftenposten forrige uke. Han satt på helseminister Bent Høies kontor og var i god dialog.

At regjeringen og helseministeren tar ungdom med alvorlig sykdom på alvor og lytter til deres ekspertråd når det gjelder saker som angår dem, liker vi. Og det vil vi ha mer av!

Det viktigste er å lytte til oss, ikke bare snakke med foreldrene våre, var Olavs råd til Bent Høie da de møttes. Foto: dan Petter Neegaard

Det viktigste er å lytte til oss, ikke bare snakke med foreldrene våre, var Olavs råd til Bent Høie da de møttes. Foto: Dan Petter Neegaard

Vi oppfordrer både helseministeren og andre ministre til å lytte til de som har skoen på og ta deres erfaringer på alvor, før de tar avgjørelser på brukernes vegne. “Ingen avgjørelse OM meg UTEN meg” – det må også gjelde når brukerne er barn og ungdom.

Høie sa i sin sykehustale i januar i år: «Jeg vil at pasienter, brukere og pårørende skal være like viktige som fagfolk og politikere i arbeidet vi har foran oss. Jeg har ofte spurt meg selv og andre: Hvordan ville helsetjenesten sett ut dersom pasienten fikk bestemme?»

Det er om lag 30 000 barn og unge som lever med foreldre som har eller har hatt kreft. Årlig mister over 700 barn en av foreldrene eller et søsken i kreft. Sykdommen påvirker barn, og barn som pårørende er også brukere og har rett til å få informasjon, bli hørt og få god støtte og oppfølging gjennom sykdommen. Fra 2010 har helsepersonell fått en plikt til å bidra til at barn som pårørende får informasjon og nødvendig oppfølging. Barn og ungdom har i liten grad blitt spurt og hørt om hva de mener er god oppfølging fra helsevesenet og ikke minst i skolen. Hvorfor ikke spørre dem selv?

Jeg merket meg hva Bent Høie sa på den skandinaviske konferansen Barn som anhøriga/pårørende  i mai i år.
«Pasientens helsetjeneste handler selvfølgelig også om barn og unge- de er også pasienter, de er brukere og av og til er de også pårørende for sine foreldre og søsken».
På den samme konferansen fikk helseministeren overrakt et brev der han blir oppfordret til å se på hvordan man kan gi etterlatte barn en bedre rettstilling på lik linje med barn som pårørende.  Når barn opplever å miste foreldre eller søsken har de i samme grad som pårørende behov for informasjon og nødvendig oppfølging.Vi håper at helseministeren også vil lytte til disse ekspertene.

Kreftforeningen kjenner mange av barna og ungdommene som opplever at foreldre og søsken blir alvorlig syke. Og vi kjenner mange av de etterlatte barna. Vi ønsker at disse brukerne får en aktiv stemme og bidrar gjerne som arena der helseminister og kunnskapsminister kan møte barna og ungdommene for å lytte til deres erfaring og få innspill til hvilken oppfølging de ønsker seg både i helsevesenet og i skolen.

«Vi skal sørge for at de får tidligere raskere og bedre tilbud om hjelp. Og at de får en aktiv stemme der tjenestene utformes» sier Høie på konferansen (hele talen kan leses her)

Les mer om barn som pårørende på Kreftforeningens nettsider: Når barn og unge blir pårørende