Kategorier

Reklamefrie pakker vil ikke få folk til å slutte å røyke eller snuse, men det vil gi barna våre en grunn mindre til å begynne.

Reklame påvirker oss uten at vi tenker over det. Sånn er det bare. Men hvor mange produkter som markedsføres, kan ta livet av deg?

I mange tiår har tobakk blitt markedsført til tross for at helsefarene er godt kjent.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

6600 dør av tobakksbruk hvert år i Norge. Det er nesten en i timen. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv, både blant kvinner og menn, og 85 prosent skyldes røyking. Vi vet også at tobakk  kan knyttes til økt forekomst  for  opp mot 20 andre kreftformer.  Tobakk fører til  lidelse og død.

Det er etisk uforsvarlig å påvirke barn og unge til å begynne å røyke eller snuse. Derfor er Kreftforeningen svært glad for at regjeringen nå endelig foreslår reklamefrie tobakkspakker i Norge.

Barn lærer at tobakk er farlig og avhengighetsskapende, at de aldri må begynne med det og at det er ulovlig å selge til noen under 18 år. Likevel ser de produkter i fin innpakning med fristende farger og design som minner lite om tobakk. Se bare hva slags assosiasjoner en håndfull tredjeklassinger fikk da vi spurte dem om norske snuspakker:

Vi vet at unges tobakksvaner påvirkes av venner, foreldre og andre rollemodeller.  Derimot hevder tobakksindustrien at utseendet på produktene ikke har betydning for om barn begynner å bruke tobakk.  Selvsagt har innpakningen betydning. Hvorfor skulle ellers industrien bruke enorme beløp på pakningsdesign? Hvem tror på industrien når den hevder at målet med markedsføringen utelukkende er å hjelpe voksne røykere og snusbrukere til å skille mellom ulike merker?

They got lips? We want them

Barn er dessverre målgruppen for tobakksindustrien. Interndokumenter fra industrien forteller at barn helt ned i 11-års alderen er blant målgruppen. Konklusjonen til industrien er: «They got lips? We want them!». Kunnskapsoppsummeringer av studier fra Norge og en rekke andre land, viser at reklamefrie pakker kan hindre barn og unge i å begynne med tobakk. Australia har innført reklamefrie pakker. Etter innføringen kunne man registrere den største nedgangen i røyking på 20 år.

Flere land, deriblant Irland og England, vil nå innføre det samme: Tobakkspakker uten logo, farger og andre designeffekter, slik at røyk og snus  ikke fremstår som mindre helseskadelig enn det er.

I 1973 var Norge først ute i verden med å vedta reklameforbud mot tobakk.  Det er noe av det lureste vi har gjort. Og mest effektfulle.  Mange andre land har misunt oss dette fremtidsrettede vedtaket. Nå tetter vi det siste hullet. Nemlig reklamemuligheten på  selve pakkene.

Nettopp det at vi ikke har store reklameboards for tobakk i Norge, gjør at tobakkspakken er den eneste reklameflaten som er igjen.  Derfor har den ekstra stor effekt.  Derfor må vi fjerne den.

Nå kan  Norge igjen komme  i front i tobakksforebyggingen . Være et land andre kan se opp til. Et foregangsland i kreftforebygging, slik Stortinget bestemte da de vedtok Kreftstrategien.

Reklamefrie pakker berører ikke voksne menneskers muligheter til å kjøpe eller bruke snus og røyk. Tiltaket er ubyråkratisk og kostnadsfritt for skattebetalerne.

Vi i Kreftforeningen har lenge jobbet for å få reklamefrie tobakkspakker i Norge fordi vi vet det har effekt.

Fordi det kan hindre barna våre å begynne.