Kategorier

Snus KAN ikke bare lenger være helseskadelig. Det ER det.

Vi er glade for at EU igjen har bestemt at snusen skal merkes med helseadvarsel som kaller en spade for en spade.

Bilde av snus

Foto: Andreas Hagerman

Snusens helseskadelige effekter er omdiskutert, og kronargumentet til mange har vært at det er mye mindre farlig enn røyk. Det er det ingen som er uenige i. Ikke noe kan måle seg med røykingen når det kommer til helseskader – produktet som tar livet av over halvparten av kundene dersom man bruker det som foreskrevet.  Men at snus er mindre helseskadelig enn røyk, gjør det dermed ikke ufarlig. I Folkehelseinstituttets rapport «Helserisiko ved bruk av snus» slås det fast at det påvirker helsen negativt  blant annet med hensyn til kreft i spiserøret, bukspyttkjertel og munnhulen, samt risiko for tidlig- og dødfødsel.

Snus inneholder nikotin, og at det er avhengighetsskapende stoff, er godt vitenskapelig dokumentert. Og det finnes nok mange sannhetsvitner. Bare spør en snuser nær deg. Det er nok å ta av. Rundt en halv million, faktisk. Snusbruken har tredoblet seg de siste fem årene, og det er særlig snusbruken i de yngste aldersgruppene og blant gravide som bekymrer. I aldersgruppen 16 til 24 år oppga i 2013 33 prosent menn og 23 prosent kvinner at de snuser daglig eller av og til.

Det er frivillig å snuse, men vi fraråder det. Fordi vi vet at det skader helsen din og gjør deg avhengig.

Nå skal man altså endelig fjerne bomullen dagens advarsel er pakket inn i. Bort med forbeholdet. Snus er helseskadelig og avhengighetsskapende. Punktum.