Kategorier

Reddet liv skal også leves

Overskriften er et sitat fra Lymfekreftforeningens landsmøte som fant sted tidligere i vår. De ønsket å rette oppmerksomheten mot de utfordringer som kreftpasienter møter etter behandling.

Tall fra Kreftregisteret viser at rundt 233 000 personer er i live etter å ha blitt diagnostisert med kreft. I et land som Norge med fem millioner innbyggere snakker vi tross alt om et antall personer som ville utgjort Norges tredje største by. Og tallet på personer som lever etter en kreftdiagnose vil øke betydelig i årene fremover.

Vi i Kreftforeningen er helt enig i at dette er en gruppe vi må rette enda større oppmerksomhet mot i årene fremover. Fortsatt er det for mange som dør av kreft – det skal vi ikke glemme – men vi ser også at de som har vært gjennom en kreftbehandling møter mange utfordringer. Det er ikke uvanlig å ha helseplager som følge av behandlingen. Noen lever videre med kreftsykdommen, mens andre opplever ulike typer av problemer med å vende tilbake til det livet de hadde før kreftsykdommen.

Den store gruppen med kreftoverlevere er svært heterogen. Noen får behandling for kreft og er – bokstavelig talt – tilbake på jobb dagen etter. Andre derimot blir svært syke. Utover dette store bildet har vi i dag for lite kunnskap om den store gruppen av kreftoverlevere.  Vi vet for eksempel ikke hvor mange som er helt friske og ikke opplever noen senskader etter kreftbehandlingen.  Vi vet heller ikke hvor mange som lever med kreft som en kronisk sykdom.

Det er viktig å få mer kunnskap om de som har vært gjennom en kreftbehandling. Ikke minst for å utvikle tilbud som gjør at vi kan bidra til å redusere senskader, og legge til rette for at flest mulig kan komme tilbake til en best mulig hverdag. Vi skal fortsatt jobbe for bedre kreftbehandling som gjør at flere liv kan reddes, men la oss heller ikke glemme at reddet liv skal også leves.