Kategorier

Pakkeforløp er et kvantesprang for kreftomsorgen

Nå er tallene kommet som tar for seg de fire første pakkeforløpene for kreft. Nesten 8 av 10 pasienter som har vært inne i pakkeforløpene har fått behandling innen fastsatt tid. Dette viser at vi er på vei mot å skape en tryggere behandlingshverdag for norske kreftpasienter.

« Jeg har opplevd å få et ark med frister som sier meg hva som skal skje til hvilken tid. Jeg opplever nå at fristene faktisk overholdes. Dette har gitt meg forutsigbarhet og trygghet i møtet med kreft. »

Pakkeforløpene skal sørge for at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten forsinkelser som ikke er medisinsk begrunnet. Pakkeforløpet skal gi svar på hvor lenge pasienten kan vente i de ulike stadiene i hele sykdomsforløpet: Fra det fattes mistanke om kreft til utredning – fra utredning til diagnose stilles – og fra diagnose gjennom hele behandlingsforløpet.

Kreftforeningen har via Kreftlinjen opp gjennom årene fått en rekke telefoner fra mennesker som har følt seg som kasteballer i systemet, med uklare frister og lange ventetider. Slike telefoner får vi nå sjelden. En dame som kontaktet oss nylig kunne derimot fortelle:

«Jeg har opplevd å få et ark med frister som sier meg hva som skal skje til hvilken tid. Jeg opplever nå at fristene faktisk overholdes. Dette har gitt meg forutsigbarhet og trygghet i møtet med kreftsykdommen. Trygghet og tillit.»

Helsepersonell melder også tilbake om et system som fungerer mye bedre. Legene jeg snakket med på Diakonhjemmet, der både statsministeren, finansministeren og helse- og omsorgsministeren fikk presentert tallene, fortalte om at deres hverdag også blir mer meningsfull når de gjennom god organisering kan følge pasienten gjennom hele løpet. Det er vinn-vinn hele veien.

Pakkeforløpene virker slik de er tenkt! Å få kreft er en stor belastning, og tilleggsbelastningen det er å måtte gå og vente, har rammet mange med ekstra tyngde. Det er dessverre også slik at både ventetider og behandlingsforløp kan oppleves ulikt. Man må ofte stå på ekstra for å få det man faktisk har rett på. Slik skal det ikke være. Når man blir alvorlig syk skal alle være trygge på at de får den behandlingen de trenger når de trenger den. En av erfaringene man har gjort seg med pakkeforløpene i Danmark er en utjevning av slike forhold, og at tilbudet blir bedre og likere for alle. Dette er en utvikling vi nå håper å se også i Norge.

Samtidig er suksessen med pakkeforløpene for kreft et viktig lokomotiv for å få trygge og forutsigbare pasientforløp for alle sykdommer. Dette er fremtidens måte å organisere helsetjenester på og rettesnoren er å sette pasienten i sentrum.

Selv om tallene som nå presenteres er lovende, er vi tidlig i løpet og har et stykke igjen til målet. Det er fremdeles for få kreftpasienter som har kommet inn i pakkeforløpene, og variasjonene mellom helseregionene er litt større enn man kunne ønsket. Samtidig er vi opptatt av at systemet må få tid til å sette seg. Men mellomtidene er gode og lovende. Vi har nå fått tallene for de fire første pakkeforløpene som ble innført i januar 2015. Siden den gang har ytterlige ti pakkeforløp blitt innført, og allerede neste uke innføres de siste fjorten. Vi møter derfor fremtiden med stor optimisme på vegne av norske kreftpasienter.

Pakkeforløp er kommet for å bli!