Kategorier

De dyre(bare) tennene

Vi vet alle at tenner koster og mange av oss kvier oss for å gå til tannlegen i frykt for utgiftene som kommer. En del kreftpasienter opplever å få dårligere munnhelse og tenner som følge av cellegift, stråling og medisiner. Da kan det bli ekstra dyrt. Men det finnes støtteordninger som kan være til hjelp.

illustrasjonsbilde: Morten Rakke/HELFO

Har kreftpasientene noe rettigheter når det kommer til tenner?
Ja, det har de. Det gjelder imidlertid ikke alle og heller ikke alle diagnoser. I dag er det 15 medisinske tilstander som kan gi rett til tannbehandling. For kreftpasienter er det særlig fire som kan gjøre seg gjeldende:

  1. Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig.
  2. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander som for eksempel beinmargstransplantasjon, stamcellebehandling eller høydose cellegiftbehandling. Og kreftpasienter som har kreft med spredning til skjelettet og som får behandling for å styrke skjelettet eller som får strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller der medisiner har gitt skader på kjevebenet (kjeveosteonekrose).
  3. Munntørrhet.
  4. Personer som ikke klarer å ivareta tannhelsen over tid som følge av varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne.

 

«Der satt jeg nesten uten tenner etter beinmargstransplantasjon og egenbetalingen for å få nye tenner var langt over hva jeg hadde på bok. Men jeg fikk dekket om lag 80 000 kroner fra HELFO.»

Det fortalte en innringer til Kreftlinjen nylig. Støtten fra HELFO gis etter offentlig takster som settes av Stortinget. Disse er stort sett lavere enn hva tannlegene tar betalt, så man må regne med å betale en del selv. Det kan være snakk om betydelige summer, noen ganger flere titusener.

Kreftlinjen får ofte telefoner fra kreftpasienter som lurer på rettigheter når det kommer til tannbehandling eller som er fortvilet over tannlegeregningen de ikke klarer å betale. Mange blir ikke informert om at behandlingen de skal begynne med kan påvirke tennene og/eller at de faktisk kan gjøre noe selv for å forebygge. Vi anbefaler alle å ta en tur til tannlegen før du starter kreftbehandling. Men det bør vel også arbeides på systemnivå. Mer tverrfaglig samarbeid tidig i behandlingsløpet for eksempel. Tannlegen må inn og med. Tennene er svært dyrebare for oss, og det er ikke alle som har økonomiske muligheter til å gå til tannlegen.

Hvordan går du frem for å finne ut om du kan ha rett til støtte?
Det er det tannlegen som skal vurdere. Og da trenger han eller hun ofte en legeerklæring eller uttalelse fra kreftlege. Dersom tannlegen har avtale med HELFO om direkte oppgjør betaler du kun mellomlegget. De fleste tannleger har i dag en slik avtale.

Dersom tannlegen ikke har avtale må du dekke hele tannbehandlingen selv og søke HELFO om refusjon. Det er tannlegen som søker på vegne av deg og fristen for å søke er seks måneder.

Noen grupper har rett til gratis tannbehandling fra Den offentlige tannhelsetjenesten, dette gjelder for eksempel:
• Barn under 18 år
• Psykisk utviklingshemmede
• Eldre, langtidssyke eller uføre i institusjon eller som mottar hjemmesykepleie

Snakk med kommunen din om du kan ha rett til gratis tannbehandling.

Har du dårlig økonomi kan du ha rett på sosialhjelp til tannbehandling fra NAV.

Det er forskjell på både tannleger og priser, det er lov å be om kostnadsoverslag fra flere enn en tannlege, og man kan gjøre litt forhåndsundersøkelser og finne en tannlege man har tillit til. Det er heller ikke så lurt å bytte tannlege for ofte. Det kan være verdifullt å bli fulgt over tid av samme tannlege som vet sykehistorien din og kan se etter forandringer.

Les gjerne mer om tannbehandling hos helsenorge.no eller ring HELFO på 800 HELSE.

Du er også velkommen til å ta kontakt med Kreftlinjen for informasjon om rettigheter til tannbehandling og økonomisk støtte.

 

Kreftforeningen jobber kontinuerlig for å bedre tilbudet til kreftpasienter, herunder på tannhelseområdet. Vi er opptatt av at kreftpasienter skal ha et tilrettelagt tannhelsetilbud og at det må ses på nye løsninger for pasienter som får store utgifter som følge av behandlingen. Vi har også ønsket mer forskning for å belyse sammenhengen mellom kreftbehandling og tannhelse. Spesielt vet vi i dag for lite om langtidseffektene av kreftbehandling. Les gjerne vår høringsuttalelse om temaet.