Kategorier

Hun gjorde tobakken anonym

1. juli ble det forbudt å pynte tobakksprodukter med innbydende design. Effekten vil være enorm. Det kan vi takke ei norsk kvinne fra bygda Ullensvang for.

Tidligere sosialminister Bergfrid Fjose

«Fjosepose». Har du hørt ordet før? Svaret er sannsynligvis nei, i alle fall hvis du er under 50 år. Kallenavnet stammer fra tidligere sosialminister Bergfrid Fjose. På 70-tallet innførte Krf-eren fra Ullensvang forbud mot reklame for tobakk og alkohol i Norge. Det førte til at Vinmonopolet måtte begynne å selge sin Chardonnay i betonggrå poser uten logo. Nordmenn skulle ikke fristes til å drikke i tide og utide. Slik oppsto nyordet «fjosepose».

Vi skylder henne en takk. At vi som første land i verden forbød tobakksreklame er noe av det lureste og mest effektfulle vi har gjort. Nedgangen i forbruket var enorm. Mange andre land kopierte Fjoses forbud. Det at vi ikke har store reklamekampanjer for tobakk her til lands, gjorde lenge snus- og røykpakkene til den eneste gjenværende reklameflaten for tobakksindustrien. Derfor har vi gjennom mange år sett stadig mer kreative snus- og røykpakker. Rosa og lysegrønne snusbokser med lakrissmak og tegninger ble ikke designet for å hjelpe voksne menn til å slutte å røyke. De rettet seg mot ungdom som var opptatt av at pakken så stilig ut og hva merkevalget sa om deres identitet. Det var effektiv rekruttering av nye tobakksbrukere. Men nå er det slutt.

Etter 1. juli skal alle tobakkspakker ha samme nøytrale farge og skriftfont. Dermed forsvinner siste rest av industriens imagebyggende reklame. Det har vi grunn til å feire! For ingen skal være i tvil om at tiltaket kommer til å ha stor betydning for folkehelsen. Mange land har gjort dette før oss. Frankrike fikk reklamefrie tobakkspakker i fjor, og en fersk rapport viser at de har opplevd ekstraordinær nedgang i andelen røykere. Det redder liv. Australia var først ute med nøytrale pakker allerede i 2012. De har også sett nedgang i andelen røykere og får bekreftet at pakningene oppfattes som mindre attraktive av barn og unge. Dette er jo hovedmålet med tiltaket, å forhindre at barn og ungdommer begynner med røyk og snus.

Selv om vi ofte peker på Australia som et foregangsland innen tobakksforebygging – de har også fått æren for ideen om stygge tobakkspakker – skal vi ikke glemme vår egen Bergfrid Fjose. Med «fjoseposen» lanserte hun ideen om nøytral emballasje lenge før våre venner på andre siden av kloden. Fjose døde i 2004, men jeg tror hun hadde gledet seg over denne nye, viktige milepælen. Derfor kommer jeg nok til å tenke på henne når jeg ser de nye pakningene. «Fjosepakker»? Jeg synes det klinger godt.