Kategorier

Pengene fra folket

Når vi i dag deler ut 30 millioner kroner til forskning på senskader, er det viktig å gjøre oppmerksom på at dette er penger som kommer fra folket!

Mange åpnet gladelig lommeboken da de møtte på bøssebærerne under Krafttak mot kreft i fjor. Foto: Kjell Inge Søreide

Hvert år får rundt 33 000 personer kreft i Norge. Stadig flere overlever kreft. Det betyr også at senskader vil ramme flere i årene som kommer. Det er viktig for oss å drive opplysningsarbeid opp mot befolkningen, helsevesenet og alle andre som forholder seg til kreftpasienter. De som lever med senskader er ikke alltid klar over at smertene og plagene deres faktisk er senskader etter kreftbehandlingen de hadde for flere år siden. Og hvis de vet det, er det godt mulig at fastlegen deres ikke har kunnskap om denne sammenhengen. Heller ikke saksbehandleren i NAV.

Kreftbehandlingen må videreutvikles slik at den gir minst mulig bivirkninger og senskader. Da trenger vi mer kunnskap. Det er her dagens forskningstildeling kommer inn i bildet.

Jeg er veldig glad og stolt over at vi i dag deler ut 30 millioner kroner til forskning på senskader. Penger som kom inn under fjorårets aksjon, Krafttak mot kreft.

Det er mye penger! I Kreftforeningen er vi veldig ydmyke over at folk over hele landet velger å gi til vår sak. Derfor, når vi skal la mange millioner kroner skifte eier, er det viktig å få frem at pengene kommer fra folket. De bor i store byer og små bygder i de ytterste kroker av landet. Folk engasjerer seg og gir så det monner. Mange ga på bøsse under aksjonen i mars i fjor, noen syklet, andre løp eller rodde. Lange avstander og tøffe tak.  Engasjementet er enormt og kreativiteten likeså.  Innsamlingene skjer fordi folk har tro på betydningen av ny kunnskap. Kunnskap som kan kurere kreft, gi bedre diagnose og bedre behandling.

I år var det 37 søkere som konkurrerte om potten. Åtte prosjekter nådde helt opp. Temaene spenner fra sammenhengen mellom fysisk aktivitet og senskader, og psykologiske tiltak for å forebygge senskader, til hjernetreningsmetoder. Blant annet.

Les mer om de åtte prosjektene som mottar støtte.