Kategorier

Råd til deg som er pårørende

Å være pårørende til en som har en kreftsykdom kan være en stor påkjenning, og det kan være noe man vil være nødt til å stå i over tid.

1. desember 2020
«Det er viktig at pårørende også ivaretar seg selv», skriver psykologspesialist Anders Mobråten. Foto: privat

«Det er viktig at pårørende også ivaretar seg selv», skriver psykologspesialist Anders Mobråten.

Tekst: Anders Mobråten, psykologspesialist ved Enhet for psykososial onkologi Radiumhospitalet og psykologspesialist ved Vardesenteret OUS

Pårørende kan erfare mange ulike følelser, tanker og utfordringer. Perioder preget av usikkerhet, engstelse, skyld, sinne og sorg er vanlige og normale reaksjoner. Akkurat hvordan man reagerer vil oppleves forskjellig fra person til person da vi alle er forskjellige og har ulike utgangspunkt. Det er ingen riktig eller gal måte å reagere på.

Det kan være at man som pårørende ikke er så opptatt av egne behov, da ofte mye fokus blir gitt den som er syk. Det er imidlertid også viktig at pårørende tar vare på seg selv.

« Det er ingen motsetning mellom å ivareta egne behov og å være en god støtte for den andre. »

Det kan rett og slett være viktig for å kunne være en god støtte over tid, at man også passer på å ivareta seg selv.

Hvordan man tar hånd om seg selv best mulig, er selvfølgelig individuelt. Men her er noen generelle råd det kan være lurt å være bevisst på:

  • Forsøk å oppretthold dagligdagse rutiner. Dette er med på å gi dagene struktur og rutine. Dette kan blant annet være viktig for å opprettholde en følelse av orden og kontroll. Det kan også motvirke følelsen av kaos og overveldelse.
  • Spist sunt og regelmessig. Oppretthold god ernæring. Stress kan for eksempel påvirke matlysten negativt. For lite ernæring, eller for dårlig ernæring, kan gjøre deg mer sårbar for effektene av stress og belastning.
  • Vær fysisk aktiv. Dette kan være en god treningsøkt med apparater, men trenger ikke å være noe annet enn en gåtur. Alt etter hva du har tid og mulighet til. Når det gjelder det psykiske vil ofte bare en kortere gåtur være nok til å virke positivt inn, og det vil kunne bryte eventuelle isolasjonstendenser. Det kan være det som gir en pause fra grublerier, og som kan gi noen nødvendige andre impulser.
  • Få nok søvn. Nok søvn styrker kroppens og psykens motstandskraft mot stress og belastning. Ved stress påvirkes ofte søvnen negativt, og det kan være lurt å gjøre seg kjent med noen søvnhygieniske råd. Ved vedvarende søvnproblemer, bør man også snakke med for eksempel fastlegen sin for eventuelle råd og innspill.
  • Snakk med andre, vær åpen om hvordan du har det til noen. Det kan være vanskelig å sitte med alle tanker og følelser man får alene. Det å dele det med noen kan være godt, og god sosial støtte kan være veldig viktig for å hjelpe en person gjennom en krevende tid.
  • Forsøk å ta pause fra sykdomstemaer. Ikke la all tid gå med på å lese eller være opptatt av det som har rammet deg og din nærmeste. Avled deg ved å snakke om og gjøre andre ting. Dette kan gi gode pauser der du får hentet inn energi og livskvalitet.

Å sette rimelige og realistiske krav til seg selv er også en måte å ivareta seg selv på. Mange pårørende kan sette for høye krav til seg selv, og oppleve nederlag hvis man ikke føler man når de kravene man har satt. Det er lett å føle at man ikke strekker til, og man kan kjenne på for eksempel dårlig samvittighet. Å være oppmerksom på dette kan derfor være lurt.

Ved eventuelt behov for profesjonell hjelp, ta kontakt med fastlegen din.