Kategorier
Forsiden

Alle innlegg av: May-Britt Knobloch, minoritetskoordinator i Kreftforeningen

Sosiale ulikheter i helse

Innvandrerkvinner sjekker seg ikke for brystkreft tidsnok. Derfor er dødeligheten altfor høy. Det å snakke om brystene sine er i noen kulturer en skam. Det er tydelige tabuer knyttet til både kjønnsorganer og bryster. Fordi mange kvinner vegrer seg for å snakke om brystkreft, kommer de for sent til legen. I Tyrkia bruker mange betegnelsen …