Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: departement

Satses ikke på fysisk aktivitet og sunne måltider for ungdomsskoleelever

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la fredag fram den varslede ungdomskolemeldingen, St.meld. nr. 22, Motivasjon – Mestring – Muligheter. Det var gledelig å registrere at et helt kapittel var viet temaet livsstil og helse under overskriften ”Læringsmiljø og klasseledelse”. Skuffelsen var desto større når ambisjonen for dette temaet viste seg å være lav. Hvert delkapittel avsluttes med …