Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: Nav

Tilbake i jobb etter kreft

Etter lengre tid med sykdom kan det være vanskelig å komme tilbake i jobb. Å skulle søke jobb for første gang er heller ikke lett. Tett dialog og god tilrettelegging er stikkordene for å komme raskt tilbake i jobb etter en kreftdiagnose. Prøv å holde kontakt med arbeidsplassen hvis du er lenge borte. Klarer du …

NAV tar grep – skal brukerne endelig bli hørt?

Dagbladet har i dag en førsteside om at “Nav-sjefen tar grep”. Det skisseres også hvilke tiltak som nå iverksettes: Ny opplæring av veiledere med kontinuerlig trening for å øke kompetansen i å møte brukere på en profesjonell måte Nytt opplæringstilbud til nyansatte for å øke forståelsen av egen rolle Obligatorisk etikkurs med vekt på menneskesyn, …

Åpen om kreft overfor arbeidsgiver – er det lurt?

TV-programmet Puls stilte denne uken spørsmål om det er lurt å være åpen om sykdom, også i forhold til arbeidsgiver og kolleger. I programmet kom det frem at personer som er åpen om sykdom kan risikere å bli diskriminert i ansettelser, selv om dette strengt tatt ikke er lov. Kreftforeningens rettighetstjeneste mottar ofte lignende henvendelser. …