Kategorier
Forsiden

Alle innlegg med emnet: omsorg

Når sorgen ikke deles

“Bente” opplevde å miste mammaen sin som barn. I en tøff tid der familien burde holdt sammen og støttet hverandre, opplevde hun og søsknene det motsatte. Det har tatt “Bente” mange år å kunne snakke om det hun gikk gjennom. Nå deler hun sin historie med oss, men hun ønsker å være anonym. Mamma var …

Kan barn få for store omsorgsoppgaver når mor eller far blir syke?

Kreftforeningen har sammen med Barns Beste (et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende) hatt et seminar om barn som omsorgsgivere. Saul Becker (professor i sosialt arbeid/sosialpolitikk) fortalte om hvordan barn i Storbritannia må ta seg av foreldre som blir syke. De må gjøre alt fra husarbeid til omfattende pleie og sykepleie.  Han var tydelig på å …

Å være pårørende – viktig og vanskelig

Pårørende til kreftpasienter gjør en viktig innsats. I en undersøkelse gjennomført av Kreftforeningen og pasientforeningene svarte 95 % av 2800 at familiens bidrag har vært viktig i den rehabiliteringsprosessen de har vært gjennom. En stor andel peker også på venner som viktige i denne prosessen. Det er flott at så mange har nettverk og noen …